Living a Plain Life


Boaz is van 1962 en Rebekah is van 1964.
Ze zijn voor God getrouwd en hebben samen 6 kinderen.

Na een een zoektocht langs o.a. de Katholieke kerk, Hervormde kerk, Jehovah's getuigen, verschillende (pinkster) Evangelische gemeenten, de Reformatorische gemeente, veel kleinere christelijke gemeenschappen en met veel Bijbel lezen zijn ze uiteindelijk terecht gekomen bij de conservatieve anabaptisten. “Plain People”, zoals de Amish, Brethren, Huttenrieten, Mennonieten, Quakers, zijzelf en anderen zich noemen.

Deze groepen komen wat leer, doen en laten nog het dichtst bij de vroege christenen. Hoewel Boaz en Rebekah veel gemeen hebben met deze conservatieve “Plain People”  zijn er ook wel verschillen net zoals die er onderling in deze groepen zijn.

Maar doorsnee genomen voelen ze zich hier het beste thuis. (Ze noemen zichzelf weleens conservatieve anabaptisten, maar eigenlijk horen ze nergens bij dan alleen bij Christus en zo denken de meeste “Plain People” er ook over.) Joh.17:20-23

U zult merken dat hun christen zijn anders is dan dat van vele andere.

Boaz en Rebekah willen Jezus volgen en behagen, geen mensen.

En dat botst nogal eens met de mensen om hen heen.

Maar Boaz en zijn vrouw zijn niet belangrijk.

God en Zijn Zoon Jezus daarin tegen wel.

De Bijbelse lessen en geboden van Jezus willen ze centraal in hun leven stellen.

De werken van de vroege christenen die door de apostelen onderwezen werden.

Geen Leerstelling maar Liefde.

Geen Religie maar Relatie.

Geen Woorden maar Werken.

Geen lezen en leven met de Bijbel maar een levenswijze volgens de Bijbel.

Boaz en Rebekah aanvaarden de Bijbel als hun enige autoriteit.

Daarnaast is het werk van de vroege christenen (de door de apostelen onderwezen mensen) – de Ante-Nicene Fathers –  hun meest betrouwbare bron en hulpmiddel om naast de Bijbel te raadplegen.

 

May God Bless you,

Boaz & Rebekah

© Boaz Harmsen 2016